Email: albakartel@albakartel.hu

+36202009901 +36202009902

Az Alba Kar-TEL Telekommunikációs Hálózatépítő és Tervező Kft. minőségpolitikai nyilatkozata

 

Cégünk, az Alba Kar-TEL Telekommunikációs Hálózatépítő és Tervező Kft. tevékenységeiben nagy hangsúlyt helyez a telekommunikációs, távközlő hálózatépítés és fenntartás, az informatikai és egyéb gyengeáramú hálózatépítési vállalások kifogástalan teljesítésére, a vevői elvárások maradéktalan kielégítésére.

Ennek érdekében:

Hatékony minőségirányítási rendszert vezettünk be, azt működtetjük, folyamatosan és elkötelezett módon fejlesztjük.

A telekommunikációs, távközlő és informatikai hálózatok és rendszerek építésében, telepítésében, valamint fenntartásában, szolgáltatási tevékenységünk minden fázisában a mindenkori szerződésben vállalt követelmények betartása, a szakmai szabványoknak és előírásoknak való maradéktalan megfelelés szándéka vezérel bennünket, alvállalkozói és beszállítói együttműködő partnereinktől is ugyanezt várjuk el.

A termékeinket a vállalt határidőre úgy adjuk át vevőinknek, hogy azok teljes mértékben kielégítsék a megrendelők igényeit, megfeleljenek az előírásoknak, az elvárt műszaki és minőségi követelményeknek.

Különös figyelmet fordítunk a vevőkkel való kapcsolattartásra, informálódunk és informálunk, a vevői igényekre rugalmasan reagálunk, és eleget teszünk garanciális kötelezettségeinknek.

A minőségre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályozzuk, hogy a megrendelők igényeinek maradéktalan teljesítése biztosítható legyen.

Nagy hangsúlyt fektetünk beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztására, elvárjuk tőlük, hogy minőségpolitikánkkal összhangban működjenek közre tevékenységünkben.

Cégünk minden munkatársa tudásával és felelősségével járul hozzá a célkitűzések teljesüléséhez. A minőségért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre, a Társaság minden munkatársa felelős saját munkája minőségéért.

Folyamatosan figyelmet fordítunk a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, alkalmazására, a dolgozók szakmai és minőségirányítási ismereteinek, felelősségérzetének fejlesztésére.

Fontosnak tartjuk dolgozóink elégedettségét, szociális, egészségvédelmi és munkakörnyezeti körülményeiknek megfelelő szinten történő biztosítását.

Rendszeres időközönként konkrét és mérhető minőségi célokat tűzünk ki, amelyek teljesítését folyamatosan ellenőrizzük, szolgálva ezzel is a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését, egyúttal vevőink igényeinek való megfelelést.

Székesfehérvár, 2024. január 5.