Email: albakartel@albakartel.hu

+36202009901 +36202009902

Az Alba Kar-TEL Telekommunikációs Hálózatépítő és Tervező Kft. környezeti politikája

 

Az Alba Kar-TEL Kft. törekvése, hogy a telekommunikációs, távközlési és informatikai, valamint egyéb gyengeáramú hálózatok kivitelezési és fenntartási szolgáltatásainak területén mindenkor a környezeti hatások maximális figyelembevételével járjon el, a környezeti teljesítményének javítása érdekében. Cégünk vezetése ezen alapvető törekvés alapján a következő általános célokat tűzi ki:

Cégünk mindenkor számba veszi a telekommunikációs, távközlési és informatikai, valamint egyéb gyengeáramú hálózatok kivitelezése és fenntartása során jelentkező környezeti tényezőket, elemzi és értékeli azok környezeti hatásait, és a lehető leghatékonyabb intézkedések foganatosításával törekszik azok káros környezeti hatásának kiküszöbölésére, illetve a lehetséges legnagyobb mértékű csökkentésére, a környezet megóvása érdekében.

Tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk lakossági partnereink igényeire, óvjuk a lakókörnyezetet, a lakóterületek növényzetét, továbbá óvjuk a természeti környezetet, különösen a természetvédelmi területeket, és a hálózatépítések során történt óhatatlan beavatkozások után – szükség szerint szakintézeti vagy szakhatósági egyeztetések ajánlásai vagy előírásai szerint – helyreállítjuk az eredeti vagy az előírt állapotot.

Cégünk elkötelezett, hogy tevékenysége során törekszik a környezetszennyezés, illetve a veszélyhelyzetek megelőzésére.

Tevékenységünk során mindig betartjuk a vonatkozó, illetve az azokhoz kapcsolódó környezeti tényezőkre, a biztonságra, a hulladékkezelésre, valamint a veszélyesnek minősülő tevékenységekre, illetve veszélyesnek minősülő anyagok kezelésére mindenkor hatályos jogszabályokat, és eleget teszünk az azokban megszabott kötelezettségeinknek csakúgy, mint a jogszabályok keretén belül a vevők és érdekelt felé vállalt egyéb saját követelményeinknek, kötelezettségeinknek.

Jelen célkitűzéseket minden érintett dolgozóval, illetve a tevékenységeink során közreműködő alvállalkozónkkal is ismertetjük, és egyúttal nyilvánosan is hozzáférhetővé tesszük, hogy a lehető legszélesebb együttműködés kereteit megteremtsük közös értékünk, az élhető környezet fenntartása érdekében.

Székesfehérvár, 2024. január 5.